Aan- en afwezigheid OSIRIS

Aan- en afwezig: méér dan alleen afvinken

Toen CACI in december de aanbesteding van negen mbo-opleidingen werd gegund, was een van de voorwaarden dat er een aan- en afwezigheidsmodule aan OSIRIS zou worden toegevoegd. Waar in het hoger onderwijs die registratie minder relevant is en eigenlijk alleen bij het contractonderwijs wordt gevraagd, is het met minderjarigen op het mbo wel noodzakelijk. Dus mochten de ontwikkelaars van CACI aan het werk. Technisch productmanager Jonas de Graaff legt als eindverantwoordelijke voor deze nieuwe module uit wat daarbij komt kijken.

‘In eerste instantie denk je bij aan- en afwezigheid aan het afvinken van een lijstje. Je hebt een aantal namen en wie er is, vink je af. Wie er niet is, meld je absent. Maar de praktijk blijkt wat ingewikkelder in elkaar te zitten. We hebben op het mbo te maken met studenten die nog leerplichtig zijn, maar ook met studenten die nog geen startkwalificatie hebben, waarbij er ook nog een onderscheid wordt gemaakt tussen studenten onder en boven de 18. Voor al deze studenten gelden er wettelijke regels voor het registreren en vermelden van verzuim. Daarnaast is voor de mbo-scholen niet alleen de leerplicht van belang. Ze willen de aanwezigheid ook monitoren om voortijdige uitval te voorkomen. Veelvuldig verzuim blijkt vaak een voorbode voor uitval.’

Verschillende vormen van aanwezigheid

Leerplichtig of niet; je kan nog steeds werken met lijstjes. Maar die werken alleen voor situaties waarbij een docent op een bepaald moment een bepaalde groep mag verwachten. Dan weet je immers meteen wie er ontbreekt. Dat werkt niet als je een vak doceert, waarbij een student minimaal x-aantal uren aanwezig moet zijn en zelf mag bepalen wanneer hij deze uren maakt. Je kunt dan wel registreren wie er wel is, maar niet wie er ontbreekt. Je zult dan in je systeem moeten bijhouden hoe vaak een student aanwezig is geweest met een signalering als dat te weinig is of te weinig dreigt te worden. Tenslotte heb je nog events, waarbij het wenselijk is om te registreren wie er aanwezig is. Dit omdat het bijwonen van het event tot extra punten voor een vak kan leiden of meetelt voor de onderwijstijd.’

Registratie van afwezigheid

‘Als je aanwezigheid registreert, registreer je indirect ook afwezigheid. Daar zijn verschillende vormen van, die je kan verdelen in twee hoofdgroepen: geoorloofd en ongeoorloofd. Voorbeelden van geoorloofd verzuim zijn ziekte, doktersbezoek of een huwelijk binnen de familie. Ongeoorloofd verzuim is alle afwezigheid waarvoor geen legitieme verklaring is, zoals luxeverzuim en spijbelen. Als een leerplichtige student meer dan 16 uur ongeoorloofd verzuimt in een periode van vier weken, dan moet dit worden gemeld bij het verzuimloket van DUO, waarna er verdere actie volgt. Kortom, een zorgvuldige registratie van aan- en afwezigheid is essentieel voor opleidingen die te maken hebben met de leerplichtwet.’

Nog niet klaar

‘Onze opdrachtgevers hebben een aantal domeinexperts aangeleverd die samen met ons ervoor gaan zorgen dat OSIRIS naadloos gaat aansluiten bij de behoeften van de opleidingen. Met deze mensen zitten we regelmatig aan tafel om de benodigde input op te halen. We hadden tijdens de aanbesteding al een pilotversie gemaakt en die wordt nu verder ontwikkeld. Als de module gereed is, zullen we ook met deze groep de implementatie gaan verzorgen. Hoewel het heel verleidelijk is om al een datum af te geven wanneer de module in gebruik kan worden genomen, moet ik toch een slag om de arm houden. Dus in plaats daarvan, ga ik snel weer verder aan het werk.’

 

CACI bv

De Ruyterkade 7
1013 AA Amsterdam
+31 (0)88 - 654 35 00

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!