Kennisdeling CACI/DUO

BI kennisdeling met DUO: de grootste dataverwerker in het Hoger Onderwijs!

Waar een flinke Universiteit het over tienduizenden studenten heeft, gaat het bij DUO over miljoenen studenten en al hun afgeleide informatie zoals: vooropleidingen, diploma’s en natuurlijk de Studiefinanciering. Met verschillende BI-teams werkt DUO continu aan de informatielevering aan het ministerie en de betreffende instellingen. 

Eind vorig jaar zijn Mariska Blok en Jeroen Mekkelholt (BI consultants van CACI) bij DUO op bezoek geweest. Gedurende dit bezoek hebben zij mogen ervaren hoe DUO de grip op zoveel data weet te behouden middels datawarehousing, automatisch testen en Business Intelligence. 

Gerard Groenhuijzen en Irene Reinders van DUO hebben laten zien hoe zij de verschillende bronsystemen ontsluiten en is gekeken hoe DUO, met onder andere de software Cucumber, het automatisch testen heeft ingericht. 

Tevens hebben Gerard en Irene laten zien hoe het agile werken is ingericht. Doordat DUO agile werkt met SCRUM kan het team zich goed focussen op de te ontwikkelen functionaliteit. De directe agile-betrokkenheid van alle teamleden op de ontwikkeling, zorgt ervoor dat de ‘energie’ goed gevoeld kan worden. Deze ‘energieboost’ helpt CACI de transitie naar Continuous Delivery te maken; CACI zit immers momenteel midden in de transitie naar Continuous Delivery. 

Bezoek DUO aan CACI: hoe werkt OSIRIS Analytics?

Na een interessante sessie in Groningen heeft DUO een kijkje mogen nemen in de keuken van CACI, bij de bouwers en bedenkers van OSIRIS Analytics, in Amsterdam.

Tijdens dit bezoek is gekeken naar de bouw van de datamart en hoe de autorisatie en authenticatie van OSIRIS Analytics wordt afgehandeld. Daarnaast is er tijd besteed aan de vragen:

  • ‘Hoe tijdreizen in OSIRIS Analytics behapbaar is geïntegreerd, rekening houdend met de performance?’
  • ‘Hoe is OSIRIS Analytics, welke een generieke oplossing biedt, per instelling in te richting, rekening houdend met de OSIRIS richtlijnen?’
  • ‘Hoe kan OSIRIS Analytics, net als andere OSIRIS modules, bij iedere instelling makkelijk uitgerold worden?’. 

Tevens hebben Mariska en Jeroen laten zien hoe OSIRIS Analytics met verschillende kanalen naar alle gebruikersgroepen wordt gebracht:

  • Wil de klant OSIRIS Analytics in Begeleider? Geen probleem!
  • Wil de klant OSIRIS Analytics tonen aan de student in de Student App? Ook dat kan!

De slogan van CACI is niet voor niks: ‘Met OSIRIS Analytics breng je Analytics naar de werkvloer!’. 

Door de nauwe integratie met OSIRIS is het immers mogelijk om direct (zonder opnieuw inloggen), vanuit OSIRIS Begeleider, een dashboard aan te roepen. Deze dashboard geeft een studiebegeleider inzicht in de studievoortgang van zijn studenten.

Concluderend: het was prettig om te zien dat er zo veel raakvlakken zijn, dat Big Data ‘hot’ is in het onderwijsdomein en dat CACI via OSIRIS Analytics instellingen de goede weg wijst richting Analytics!

CACI bv

De Ruijterkade 7
1013 AA Amsterdam
+31 (0)88 - 654 35 00

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!