Erasmus without paper, klaar voor de start

Erasmus without paper, klaar voor de start

Erasmus without paper (EWP) is een Europees programma dat een elektronisch datanetwerk ontwikkelt waarmee gegevens van studenten kunnen worden uitgewisseld. In plaats van papieren en formulieren voorziet EWP in een format waarmee actuele data ‘real time’ kan worden opgehaald en worden verwerkt tot informatie. EWP is geïnitieerd door verschillende organisaties als opleidingsinstituten, dataproviders, bedrijven, uitwisselingsprogramma’s en de Europese Commissie.

Nieuw Erasmus programma

Binnenkort, op 12 en 13 december, wordt Erasmus without paper gelanceerd in Gent. In 2021 wordt het nieuwe Erasmusprogramma in gebruik genomen en EWP wil dan zover gereed zijn dat het als standaard voor data-uitwisseling wordt gesteld. Dit is echter niet het doel, maar een slechts een piketpaaltje in de ontwikkeling van EWP. De horizon gaat verder naar een wereldwijd netwerk voor data-uitwisseling van internationale studentenprogramma’s tussen opleidingscentra. Nu al wordt het programma met interesse gevolgd door landen als China, India en de Verenigde Staten van Amerika.

Uitdagingen

Standaardisatie van internationale data-uitwisseling geeft de nodige uitdagingen. Zo moeten er API’s worden ontwikkeld die communicatie tussen de verschillende studenteninformatiesystemen mogelijk maken. Door de ervaring met bijvoorbeeld OSIRIS Link kan CACI hierin het verschil maken. De verwachting is namelijk dat veel instellingen zullen kiezen voor een ‘ready to use’-oplossing in plaats van een eigen maatwerkoplossing. Andere hordes die nog moeten worden genomen zijn het actueel houden van gegevens, goedkeuringsprotocollen, de onderlinge erkenning van opleidingen en het vaststellen van niveaus en het naleven van de contracten als basis voor de online learning agreements. En zo gaat de ‘to do lijst’ nog wel even verder.

Student vindt het normaal

Waar de onderwijsinstellingen zich het hoofd breken over de manier waarop ze data met elkaar kunnen uitwisselen, gaat de student anno nu er al vanuit dat het gebeurt. We zien hier een generatiekloof. De student van nu is een digital native met een hoge mobiliteit. De Europese Commissie onderkent dat en wil door twee keer zoveel geld uit te geven, drie keer zoveel studenten op uitwisseling sturen. Met meer dan 2000 eigen informatiesystemen in de Europese landen is de noodzaak voor de ontwikkeling van een standaard groter dan ooit. Het is vooral het denken in formulieren wat de grootste zorg geeft. Pas als alles digitaal kan worden uitgewisseld, zijn mensen bereid om het idee van papier en formulier los te laten.

Uitrol in 2019 

EWP is geen op zichzelf staand programma. Er wordt nauw samengewerkt met andere projecten en programma’s als OLA, EGRACONS, EMREX, ESC, E+ App, EVA en ESMO. Met succes. Want intussen zijn er al verschillende Erasmus-projecten die papierloos werken. Na de lancering in Gent komt EWP in 2019 beschikbaar voor alle Europese instellingen, inclusief documentatie en trainingen. Instellingen hebben de keus of ze zelf aansluiten op EWP (eigen beheer) of dat ze bijvoorbeeld een koppeling maken met hun SIS met behulp van een softwarebedrijf, zoals CACI dat in Nederland doet. Als ook dat niet mogelijk is, kan nog gebruik worden gemaakt van het EWP dashboard.

 

CACI bv

De Ruijterkade 7
1013 AA Amsterdam
+31 (0)88 - 654 35 00

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!