OSIRIS update

OSIRIS update

Met het aansluiten van Van Hall Larenstein en iPabo op OSIRIS is het aantal instellingen dat van het pakket gebruik maakt op 35 gekomen. Van deze 35 klanten werken er 23 in OSIRIS SaaS. In juni volgend jaar komt daar de Erasmus Universiteit bij. Ook van de Studenten App wordt steeds meer gebruik gemaakt. Intussen zijn er zeven hogescholen en universiteiten waar studenten met de app werken. Daar worden binnenkort er nog drie aan toegevoegd. OSIRIS Link, waarmee verschillende systemen met elkaar kunnen worden gekoppeld, is bij 12 instellingen in gebruik.

OSIRIS open en standaard

Om het uitwisselen van gegevens tussen verschillende pakketten en systemen nog gemakkelijker te maken, gaat OSIRIS meer standaarden ondersteunen. Samen met SURF en HZ wordt er gewerkt aan de ondersteuning van de Open Onderwijs API. In het voorjaar van 2019 komt er een volledig vernieuwde adapter voor Studielink en samen met verschillende Europese organisaties wordt Erasmus without paper ontwikkeld. CACI is voornemens ook hierop aan te sluiten. Over dat laatste kan je in een ander blog meer lezen.

OSIRIS en het mbo

Het middelbaar beroepsonderwijs ontwikkelt zich steeds verder richting het hbo. Studieprogramma’s worden gevarieerder en bieden meer keuzemogelijkheden. Leerlingen heten er intussen studenten. De behoefte aan een geavanceerd studenteninformatiesysteem groeit en dat biedt kansen voor OSIRIS. Ook worden alle 50 mbo’s gekoppeld aan de gemeentelijke overheden en het voortgezet onderwijs in de voorziening vroegtijdig aanmelden (VVA). CACI realiseert hiervoor het MBO-koppelpunt.

Continuous delivery

Waar voorheen nieuwe applicaties en functionaliteiten via grote updates en nieuwe releases beschikbaar kwamen, is de trend dat OSIRIS steeds meer gaat werken volgens het principe van continuous delivery. Hiermee bedoelen we dat we veel sneller verbeteringen en vernieuwingen beschikbaar maken. Door de mogelijkheid van geautomatiseerd testen kan dat zonder dat de kwaliteit in het gedrang komt. Verdere informatie hierover volgt.

 

CACI bv

De Ruijterkade 7
1013 AA Amsterdam
+31 (0)88 - 654 35 00

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!