Communicatie met studenten is een uitdaging

De tweede dag van HO-link in Noordwijk begint met een inspirerend inspiratiecafé. Aan tafel zitten Thomas Dessing van de Radboud Universiteit, Robbert Serné van CACI en Ron van Velzen van de TU Delft. Ze hebben ieder een stelling die ze met de aanwezigen ter discussie willen stellen. De discussie wordt geleid door Marcel Bril, de dagvoorzitter van het congres.

Doelgroep of boodschap?

De eerste stelling van Thomas Dessing luidt dat je beter slecht kunt communiceren naar de juiste doelgroep dan goed communiceren naar de verkeerde doelgroep. Hij geeft als toelichting dat studenten aangeven zoveel informatie ontvangen, dat ze de neiging hebben om alles te negeren en daarmee dus ook de berichten die wel relevant voor ze zijn. Er wordt te snel en gemakkelijk naar de massa gecommuniceerd en daarom heeft het Radboud besloten om alle communicatie via het SIS te laten plaatsvinden. 

De zaal heeft veel begrip voor de situatie, maar struikelt wel over de stelling. Beide opties deugen niet. Maar door alle studiedifferentiaties is het ook heel lastig om de juiste doelgroep te selecteren. Daarnaast hebben we de neiging om te lange emailberichten te schrijven met ook nog allerlei bijlagen die studenten nooit openen. Een student had eerder op het congres al aangegeven dat hij zo gek wordt van alle mail die hij krijgt, dat hij alleen nog leest wat hij krijgt via de brievenbus. De laatste reactie uit het publiek is een doordenker: je moet de informatie niet naar de student brengen, maar de student nar de informatie. En daarmee krijgt Thomas een beetje gelijk.

Veilig chatten

Robbert Serné poneert de tweede stelling: Wanneer een instelling een functionaliteit aanbiedt voor communicatie tussen student en begeleider, dan gelden daar dezelfde privacyregels voor als voor bijvoorbeeld notities. De zaal moet daar even over nadenken, maar zodra het woord AVG valt, barsten de reacties los. Het gaat vooral over bewaartermijnen. Thomas Dessing stelt dat de bewaartermijn misschien wel afhankelijk moet zijn van het onderwerp. Iemand in de zaal stelt dat de bewaartermijn voor WO langer moet zijn dan voor HBO. Ook wordt er geopperd dat je de functie van de chatbox moet terugbrengen naar een eerste stap in communicatie, die vooral voor bereikbaarheid zorgt en dat het vervolg meer via mail of telefoon moet plaatsvinden. Want, zo stelt een ander, studenten hebben de neiging om alles via de chat te delen. Ook zaken die daar niet thuis horen. Maar, reageert een derde aanwezige, de student is 16 jaar of ouder en daar mag je ook wel wat verantwoordelijkheid neerleggen. Het mag niet zo zijn dat wij als instelling daar alleen de verantwoordelijk voor zijn.

Mailadressen

De derde stelling komt van Ron van Velzen. Zijn vraag is of een mailadres wat studenten van de instelling krijgen, nog van deze tijd is. Meteen komt er een steekhoudende reactie uit de zaal van de Open Universiteit. Ze hadden dat mailadres afgeschaft, maar kregen klachten van studenten omdat ze niet meer in aanmerking kwamen voor allerlei korting. Veel organisaties verlangen een studentenmailadres voor de korting die ze geven. Het mailadres is intussen door de Open Universiteit weer hersteld. Een andere aanwezige vraagt zich af of je in het kader van AVG wel zomaar het privémailadres van de student mag gebruiken of dat je daar eerst toestemming voor moet vragen. Daar voegt een ander aan toe dat een student een keer had gevraagd of een mailtje van de onderwijsinstelling geen phishing mail betrof, aangezien ze normaal gesproken nooit mail van de hogeschool op het privémailadres kreeg. De conclusie aan tafel was dat het afschaffen van een apart mailadres veel geld zou schelen, omdat je er geen aparte mailserver voor in de lucht hoeft te houden, maar dat er nog wel wat vragen beantwoord moeten worden voor het zover is.

Amsterdam

De Ruyterkade 7
1013 AA Amsterdam
+31 (0)88 - 654 35 00

Breda

Claudius Prinsenlaan 146 A
4818 CP Breda
+31 (0)88 - 654 34 00

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!