Meer internationale studenten in beeld

Internationalisering in het hoger en wetenschappelijk onderwijs is een hot item. Tijdens het HO-link congres in Noordwijk laat Marc Vlek de Coningh van Nuffic zien dat het aantal internationale studenten in Nederland in 10 jaar is verdubbeld. Waren het er in 2006-2007 nog ruim 40.000. Dit jaar zijn het bijna 90.000 studenten. Door data van verschillende bronnen zoals het Ministerie van OCW, DUO en Studielink met elkaar te koppelen en te analyseren, kan Nuffic hoogwaardige informatie bieden die relevant is voor de branche. Zo weet Nuffic waar de studenten vandaan komen, waar ze gaan studeren en of ze na de studie ook in Nederland blijven om hier te werken. 

OSIRIS aanmelding kent geen limiet

Het toenemende aantal internationale studenten kan onderwijsinstellingen in de problemen brengen bij de verwerking van inschrijvingen en het inrichten van studievolgsystemen. Ruud Haverlag, consultant bij CACI onderkent deze trend: ‘Waar hogescholen en universiteiten voorheen via hun administratieve organisatie deze studenten prima konden verwerken en ook persoonlijk wisten te helpen met bijvoorbeeld hun visumaanvraag of verblijfsvergunning, dreigen ze nu vast te lopen. Met onze kennis en bijvoorbeeld de aanmeldingsmodule van OSIRIS kunnen we deze onderwijsinstellingen goed helpen. OSIRIS aanmelding kent geen limiet in aantallen. Ook kunnen studenten in de module zelf hun visumaanvraag of verblijfsvergunning indienen bij de IND.’

Amsterdam

De Ruyterkade 7
1013 AA Amsterdam
+31 (0)88 - 654 35 00

Breda

Claudius Prinsenlaan 146 A
4818 CP Breda
+31 (0)88 - 654 34 00

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!